Funktionärer 

 

Styrelsen 

 

 

Övriga funktionärer 

 

Ordförande: Dennis Clason
Åbroddsgränd 32, 070-402 16 01, e-post

Kassör: Anders Hansson
Åbroddsgränd 35, 0720-14 79 09, e-post

Sekreterare: Anders Wickberg
Åbroddsgränd 29, 073-645 13 10, e-post

Ledamot: Bertil Rejhed
Åbroddsgränd 55, 08-766 44 48, e-post

Ledamot: Jimmy Giese
Åbroddsgränd 33, 070-489 31 04, e-post

Suppleant: Feray Clason
Åbroddsgränd 32, e-post

Suppleant: Per Ekberg
Åbroddsgränd 13, e-post

Suppleant: Naomi Karlsson
Åbroddsgränd 25, e-post

Internrevisor: Marcus Dahlin
Åbroddsgränd 8, 073-654 55 99, e-post

Revisorsuppleant: Ann-Britt Pettersson
Åbroddsgränd 45, 070-980 47 01, e-post

Valberedningen: Jörgen Jansson
Åbroddsgränd 19, 070-866 50 60

Esa TirronenÅbroddsgränd 11